Хайх хэсэг

Судалгааны физик химийн аргууд

Судалгааны физик, химийн аргуудтай танилцах, цаашид бие даан нарийвчлан судлах.

94313 ₮

Биоорганик хими

Амьд организм ба микроорганизмыг бүрдүүлэгч биомолекулын химийн бүтэц, шинж чанарын тухай мэдлэг олгох

94313 ₮

Будгийн химийн технологи

Органик будгийн бодисын бүтэц, шинж чанар, төрөл ангилал, зориулалтын талаар онолын мэдлэг олгоно

94313 ₮

Нефть ба хийн хими

Нефть ба байгалийн хий боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд болох байгалийн хий, нефтийн гарал үүсэл, тэдгээрийн найрлага дахь нүүрсустөрөгчдийн үүсэх механизм, фракцийн найрла

94313 ₮

Органик хими-II

Органик нэгдлийн бүтэц байгуулалт, гомолог эгнээ, нэршил, шинж чанар, гарган авах арга, хэрэглээний тухай мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Органик хими-I

Органик химийн үндсэн ойлголтуудтай танилцаж, органик нэгдлүүдийн бүтэц, шинж чанар, гарган авах аргууд болон органик бодисын хэрэглээний тухай мэдлэг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Технологийн менежмент

Үйлдвэрлэлийн технологи системийг удирдах, үйлдвэрлэлийн талаар бие даан шийдвэр гаргах, технологийн тооцоог боловсруулж хэрэгжүүлэх чадвартай болно.

94313 ₮

Стратегийн менежментийн үндсэн ойлголтууд

Стратегийн удирдлагын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, удирдлагын практикт ашиглах чадвар дадал олгох зорилготой.

94313 ₮

Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи

Ширээлтийн болон гагнуурын дэвшилтэт технологийн хэрэглэгээ, Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Хэрэглээний механик 2

Хэрэглээний механик 2 хичээл

94313 ₮

Хэрэглээний механик 1

Хэрэглээний механикийн талаар мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Математик физикийн аргууд

Физикийн янз бүрийн үзэгдлүүдийг тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлүүдээр илэрхийлж математик загвар байгуулах, тэдгээрийн чухал хэлбэрүүд болох гиперболлог, парболлог, эллипс

94313 ₮

Инженерийн математик

Математик статистик, шугаман программын бодлогуудыг судалгаанд хэрэглэх

94313 ₮

Математик II

Оюутны математик болон логик сэтгэлгээг хөгжүүлэх, бодлого бодох, судалгааны аргууд эзэмшихэд оршино.

94313 ₮

Математик I

Энэхүү хичээлээр математикийн тухай ойлголт өгнө.

94313 ₮
Back to top