Хайх хэсэг

Технологийн менежмент

Технологийн менежментийн талаарх үндсэн ойлголтууд

94313 ₮

ШОРООН ОРДЫН ӨРӨМДЛӨГИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ОНЦЛОГ

Ашигт малтмалын орд, обьектын өрөмдлөгийн ба цооногоор олборлох ажлын технологи болон менежментийг судлах

94313 ₮

Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

0 ₮
Back to top