Хайх хэсэг

Цахилгаан эрчим хүчний чанарын шинжилгээ

Энэхүү хичээлийг судалснаар Цахилгаан хангамжийн систем, үйлдвэр аж ахуйн газар, компани, хэрэглэгчдийг найдвартай чанартай эрчим хүчээр хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чанары

94313 ₮

Цахилгаан хэлхээний онол

Тогтмол, хувьсах гүйдлийн цахилгаан хэлхээнд явагдах шугаман процессыг судалж тооцоолох аргуудыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Эрчим хүчний системийн тооцооны математик программчилалын аргууд

Эрчим хүчний системийн горимын ба хөгжлийн оновчлолын орчин үеийн математик программчлалын аргууд болох шугаман программчлал, шугаман биш программчлал бүхэн тоон программчлал, сана

94313 ₮

Цахилгаан системийн тооцооны алгоритм, программчлал

Цахилгаан системийн тооцоонд ашиглаж байгаа программ хангамжуудын талаар нэгдсэн ойлголттой болж, цахилгаан системийн нийлмэл тооцооны аргачлал, алгоритм, программ боловсруулах тал

94313 ₮

Бvтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ

Бүтээмжийн судалгаа ба шинжилгээ, үнэлгээний олон улс, үндэсний эдийн засаг, эдийн засгийн салбар, байгууллагын түвшинд хэрэглэгддэг олон арга, аргачлалууд, тэдгээрийн давуу болон

94313 ₮

Цахилгаан шинжилтийн процессын чанарын шинжилгээний аргууд

Цахилгаан системийн статик тогтворжилтыг судлах А.М.Ляпуновын 1-р арга буюу чанарын шинжилгээний аргуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.

94313 ₮

Цахилгаан системийн тооцооны орчин үеийн арга

Цахилгаан системийн горимын оновчлол, тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэх орчмн үеийн аргуудын талаах танилцах болно.

94313 ₮

Мэдээлэл холбооны дэвшилтэт технологи

This course will introduce overview and basic concepts of Advanced ICT with emphases of their application discussions. This is a new approach of teaching subject Advanced ICT. Thro

94313 ₮

Эмнэлгийн техникийн судалгааны арга зүй

Эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмжийн талаар судалгаа шинжилгээний ажил хийх дэс дараалал, үр дүнг боловсруулан үр дүнгийн зохих мэдлэг чадвартай болно.

94313 ₮

JAVA програмчлал

Java программчлалын хэлнийг судлах, төрөл бүрийн программ бичих, Java хэлний онцлог болон бусад программчлалын хэлнээс давуу талуудыг мэдэх ашиглах зорилготой. Мөн “Sun Microsyst

94313 ₮

Үйлдлийн системийн онол

Уг хичээлээр үйлдлийн системийн талаар судлана. Үүнд файл систем, оролт гаралт, санах ойн хуваарилалт, хуудаслалтын тухай, мултимедиа үйлдлийн системийн талаар үзнэ. Мөн Linux, Uni

94313 ₮

Дүрс танин мэдэхүйн үндэс

Дүрс танин мэдэх чиглэлээр шинжлэх ухааны гүн бат мэдлэг олноно.

94313 ₮

Электроникийн дизайн

Элекроникийн дизайны онол, алгоритм өгөгдлийн бүтцийн тухай, техник хангамжийг илэрхийлэх хэл (VHDL, System C), загварчлалын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Веб Дизайн

Энэ хичээлээр оюутнууд багшаас өгөгдсөн сэдвүүдийн дагуу төслийн ажил гүйцэтгэнэ. Төслийн ажлын зорилго нь оюутан тус бүр мэдээллийн технологийн тодорхой нэг сэдвээр шинжилгээ суда

94313 ₮
Back to top