Хайх хэсэг

Өгөгдлийн холбоо

Өгөгдлийн холбоо, өгөгдөл дамжуулах зарчим, OSI модель, өгөгдлийн кодлол, дамжууллын шугам, интерфейс, нягтруулга, LAN, WAN, сүлжээний талаархи мэдлэг олгож энэ хүрээнд асуудал ший

94313 ₮

Динамик процессын загварчлал

Системийн загварчлалын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Эмчилгээний тоног төхөөрөмж

Эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим, схем унших мэдлэгтэй болно.

94313 ₮

Алгоритмын үндэс

алгоритмын тухай үндсэн мэдлэг, өргөн хэрэглэгдэх стандарт алгоритмуудыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Электрон төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл

Электрон багаж хэрэгслийг тэжээх үүсгүүрийг хийх онол, арга, зарчимтай дэлгэрэнгүй танилцаж, схемийн сонголтын зөв зохистой сонгож, тооцоолох мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Үйлчилгээний маркетинг, төлөвлөлт

Үйлчилгээний маркетингийн үндсэн асуудлуудыг судалж, мэдэх, маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр зохиох чадвар олгох

94313 ₮

Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежментийн хичээлийн үндсэн зорилго нь байгууллагын хувьд шаардлагатай хүний нөөцийг олж өөртөө ажиллах хүсэл, сонирхлыг төрүүлэх, тэдгээрийг таньж мэдэх, шилж с

94313 ₮

Ассемблер

Компьютерийн бүтэц, дотоод байгуулалттай танилцах, Ассемблер хэлний бүтэц, коммандуудыг сурч, эзэмших, Ассемблер хэл дээр програм бичих чадвартай болно.

94313 ₮

Холбооны эдийн засаг, менежмент

Холбооны салбар, байгууллагуудын эдийн засаг, менежмент, маркетинг, менежерийн онолын үндсэн ойлголтуудыг судлах

94313 ₮

Өгөгдлийн бүтэц

Өгөгдлийн бүтэцтэй танилцах, C++ хэл дээр програмцлах мэдлэг олгоно.

94313 ₮

E-learning system simulation MATLAB

Оюутанд MATLAB програм хангамжийн тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Системийн загварчлал

Уг хичээлээр системийн загварчлах арга, алгоритм, технологитой танилцана.

94313 ₮

Нэхмэл, сүлжмэлийн хими-технологи

энэхүү хичээлээр нэхмэл сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн чиг хандлага, гүйцэтгэн боловсруулах (бэлтгэх, будах, хээлэх, эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалт) процессууд, сүүлийн үеий

94313 ₮

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлд компьютер хэрэглэх

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлд компьютер хэрэглэх

94313 ₮
Back to top