Хайх хэсэг

Цахилгаан соронзон нийлүүлэлт

Цахилгаан соронзон нөлөөллийн тухай, цахилгаан соронзон орны орчинд цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, тэдгээр тоноглолоос хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх соронзон

94313 ₮

Сүлжмэлийн үйлдвэрийн технологи III

Сүлжмэлийн үйлдвэрийн технологи III

94313 ₮

Нэхмэлийн материал судлал III

Нэхмэлийн материал судлал III

94313 ₮

Үйлдвэрлэлийн системийн шинжилгээ

Үйлдвэрлэлийн системийн үндсэн ойлголтуудтай танилцуулах.

94313 ₮

Цахилгаан биш хэмжигдэхүүний хувиргалт

Цахилгаан системийн болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын технологийг процесст тохирсон мэдрэгчийн тооцоог бие даан гүйцэтгэх чадвар эзэмших.

94313 ₮

Ойн нөөцийн судалгааны шинэлэг арга, технологи

Ойн нөөцийн судалгааны шинэлэг арга, технологи

94313 ₮

Визуал дизайны төсөл

Визуаль дизайны төслийг гүйцэтгэх суурь мэдлэг олгох. Визуаль дүрслэлийн арга ажиллагааг эзэмших программ хангамжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдлэг эзэмших

94313 ₮

Дижитал видео эффект

Аудио болон видео файлын төрөл онцлогуудтай танилцаж, видео камераар хийгдсэн материалыг персонал компьютер дээр засварлах, монтажлах талаар практик мэдлэгтэй болно.

94313 ₮

Компьютерийн 3D анимаци

Оюутны бүтээлчээр сэтгэн бодох, хамтран ажиллах, хэрэглээний программуудыг хослуулан ажиллан 3 хэмжээст төсөл гүйцэтгэх мэргэжлийн дадлага олгох зорилготой.

94313 ₮

Шугамын гэмтлийн байрлал тодорхойлох

Цахилгаан дамжуулах шугамын гэмтлийн байрлал тодорхойлох, түүний нарийвчлалийг дээшлүүлэх, үр дүнд анализ хийх, математик статискийн боловсруулалт хийх онолын мэдлэг, практик дадал

94313 ₮

Мултимедиа I

Хэрэглээний программуудыг ашиглан олон төрлийн медиа файлуудыг үүсгэх, засварлах байдлаар дизайны шийдэл гаргах онолын болон практик мэдлэгт сургах зорилготой

94313 ₮

Пластик модель

Компьютер График Дизайнер нь хэлбэр, обьемын талаар сайн мэдлэг мэдрэмжтэй байх ёстой. Компьютерийн 3D модель, анимаци дээр ажиллахаас өмнө тухайн дүрсийн хэлбэр, харьцаа, орон зай

94313 ₮

Технологийн хөгжлийн удирдлага

Технологийн хөгжлийн удирдлага

94313 ₮

Бизнес систем, бүртгэлийн үндэс

Бизнес систем, түүний бүртгэлийн тухай судлана

94313 ₮

Талх, чихэр, боов, гоймон үйлдвэрлэлийн технологи I

Мэргэжлийн суурь ухааны мэдлэг, үйлдвэрлэлийн дадлагад тулгуурлан талх, чихэр, боов, гоймон үйлдвэрлэх технологи ажиллагааны талаар онолын мэдлэг, практик дадал, чадвар эзэмшүүлнэ.

94313 ₮
Back to top