Хайх хэсэг

Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг зөөх, тээвэрлэх, шилжүүлэх, овоолох, хураах техник технологи, зохион байгуулалт, эдийн засаг аюулгүй ажиллагааны үндсийг судална.

94313 ₮

Тогтвортой хөгжил II

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тогтвортой хөгжилд хүрэх Монголын арга замыг тодорхойлох

94313 ₮

Уурхайн эдийн засаг

Уул уурхайн үйлдвэрийн норм, нормчлол, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үнэлгээ зэргийг хэрхэн гүйцэтгэдэг арга барилыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Тогтвортой хөгжил I

Тогтвортой хөгжил түүний зарчмуудыг ойлгох, тогтвортой хөгжлийн үзлийн үүсэл хөгжлийн туулсан зам, өнөөгийн болон хэтийн төлвийн үзэл баримтлалыг танин мэдэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд

94313 ₮

Уулын машины эргономик

Операторийн сэтгэл зүй, шийдвэр гаргалт, ажлын өртөг, судалгаа хийх арга аргачлал

94313 ₮

Уурхайн тээврийн машины сонголт, тооцоо

Ил уурхайн тээвэрлэлтийн процесст тасралтгүй ажиллагаатай тээврийн хэрэгслийг сонгох, ашиглалтын үзүүлэлтүүдийг оновчлох тооцооны аргыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин, комплекс

ул уурхайн үйлдвэрийн тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал,

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Уул уурхайн үйлдвэрийн уул тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн бай

94313 ₮

Уурхайн цахилгаан тоноглолын төсөл тооцоо

Уулын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж, тоноглолын төсөл боловсруулах зохиох онолын мэдлэг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Дизель цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж

Уурхайд хэрэглэгдэх дизель цахилгаан станцийн ашиглалтын горимын онцлог, хэрэглэх нөхцөл, түүний зохион байгуулалт, ашиглалт, засварын тухай судлах

94313 ₮

ЗОХИЦУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИ

Энэхүү хичээл нь хүний бие махбодид эерэг үйлчлэлтэй хүнсний бүрэлдэхүүн, бүтцийн талаархи үндсэн мэдээллийг багтаасан болно.

94313 ₮

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ

Уг E-ХИЧЭЭЛ нь их, дээд сургууль, коллежид хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн технологи, менежментийн мэргэжлээр суралцаж буй магистр, доктор оюутнууд болон үйлдвэрлэлийн инженер техникийн а

94313 ₮

Цахилгаан техникийн oнол I

Тогтмол гүйдлийн шугаман цахилгаан хэлхээ, нэг фазын синусоид гүйдлийн цахилгаан хэлхээ, гурван фазын цахилгаан хэлхээний онолуудыг судалахад оршино.

94313 ₮

ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БООХ САВЛАХ ТЕХНОЛОГИ

Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, боодлын технологи, уламжлалт болон дэвшилтэт чиглэл, хандлагыг судална.

94313 ₮

Талх, чихэр, боов, гоймонгйин үйлдвэрлэлийн технологи - II

Талх, чихэр, боов, гоймон үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах туршилт, судалгааны ажил гүйцэтгэх аргазүй эзэмшүүлж, үйлдвэрлэлийн тодорхой асуудлаар инженерийн шийд

94313 ₮
Back to top