Хайх хэсэг

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

0 ₮

Мэдээлэл холбооны дэвшилтэт технологи

This course will introduce overview and basic concepts of Advanced ICT with emphases of their application discussions. This is a new approach of teaching subject Advanced ICT. Thro

94313 ₮

JAVA програмчлал

Java программчлалын хэлнийг судлах, төрөл бүрийн программ бичих, Java хэлний онцлог болон бусад программчлалын хэлнээс давуу талуудыг мэдэх ашиглах зорилготой. Мөн “Sun Microsyst

94313 ₮

Үйлдлийн системийн онол

Уг хичээлээр үйлдлийн системийн талаар судлана. Үүнд файл систем, оролт гаралт, санах ойн хуваарилалт, хуудаслалтын тухай, мултимедиа үйлдлийн системийн талаар үзнэ. Мөн Linux, Uni

94313 ₮

Веб Дизайн

Энэ хичээлээр оюутнууд багшаас өгөгдсөн сэдвүүдийн дагуу төслийн ажил гүйцэтгэнэ. Төслийн ажлын зорилго нь оюутан тус бүр мэдээллийн технологийн тодорхой нэг сэдвээр шинжилгээ суда

94313 ₮

Өгөгдлийн холбоо

Өгөгдлийн холбоо, өгөгдөл дамжуулах зарчим, OSI модель, өгөгдлийн кодлол, дамжууллын шугам, интерфейс, нягтруулга, LAN, WAN, сүлжээний талаархи мэдлэг олгож энэ хүрээнд асуудал ший

94313 ₮

Алгоритмын үндэс

алгоритмын тухай үндсэн мэдлэг, өргөн хэрэглэгдэх стандарт алгоритмуудыг эзэмшинэ.

94313 ₮

Технологийн менежмент

Энэхүү хичээлээр технологийн менежментийн тухай мэдлэг өгөх болно.

94313 ₮

Математик логик

Энэхүү хичээлээр логикийн үйлдлүүд, логик илэрхийлэл, функц болон предикатийн логик болон бусад зүйлсийн талаар судлах болно.

94313 ₮

Management Information System

Study why information systems are so important today for business and management.

94313 ₮

Дохио боловсруулах онол

Оюутанд дохио боловсруулах тухай онолын мэдлэг олгох.

94313 ₮

Компьютерийн хэрэглээ II

Энэ хичээл нь оюутанд өгөгдлийн сан үүсгэх Microsoft Access 2007, илтгэл бэлдэх Microsoft Powerpoint 2007, интернэтэд ажиллаж сурах гэсэн 3 багц сэдвийн хүрээнд оюутанд мэдлэг, чад

0 ₮
Back to top