Хайх хэсэг

Технологийн хөгжлийн үнэлгээний арга зүй

Оюутанд технологийн хөгжлийн үнэлгээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежмент

Энэхүү хичээл нь үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны менежментийн талаарх мэдлэг олгох болно.

94313 ₮

Мах сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Мах сүүний үйлдвэрийн технологийн онцлог тоног төхөөрөмжийн хийц бүтэц ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмжинд явагдах боловсруулалтын процессын мөн чанар зэргийг судална

94313 ₮
Back to top