Хайх хэсэг

Физик15.03.31

Механик, кинематик

Байгаль дахь аливаа хувьсал өөрчлөлтийг хөдөлгөөн гэх бөгөөд Физик хэмжигдэхүүнд тухайн хөдөлгөөний туршид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол, онцлогийг судалдаг механикийн бүлги

0 ₮
Back to top