Хайх хэсэг

Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

0 ₮
Engineering15.03.19

Field Sampling and Testing for Concrete Constraction

Field Sampling and Testing for Concrete Constraction

0 ₮
Engineering15.03.19

Incidental Concrete Structures Inspection

Incidental Concrete Structures Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Major Structures Inspection

Major Structures Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Concrete Paving Inspection

Concrete Paving Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Inspecting Pavement Recycling

Inspecting Pavement Recycling

0 ₮
Engineering15.03.19

Chip Seal, Prime, Flush and Tack Coat Inspection

Chip Seal, Prime, Flush and Tack Coat Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Field Sampling and Testing for Bituminuos Construction

Field Sampling and Testing for Bituminuos Construction

0 ₮
Engineering15.03.19

Asphalt Concrete Plant Inspection

Asphalt Concrete Plant Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Asphalt Concrete Paving Inspection

Asphalt Concrete Paving Inspection

0 ₮
Engineering15.03.19

Үр ашигтай технологи нэвтрүүлэх хөтөлбөрийг зохион байгуулах

Технологи нэвтрүүлэх төвийн гол зорилго нь тээврийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн үр ашиг, явцыг тус тус сайжруулах юм. Төвүүд нь авто замын дэд бүтцийг сайжруулах оновчтой санал,

0 ₮
Engineering15.03.19

Технологийг үр ашигтайгаар нэвтрүүлэх

Технологи нэвтрүүлэх гэдэг нь судалгааны нээлт, ололтууд болон шинэ технологийг амьдралд нэвтрүүлэх үйл явц юм. Ийм үйл явцад авто замын удирдах газар 2 үүрэгтэй оролцоно.

0 ₮
Engineering15.03.19

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар, арчлалтын ажлыг удирдах

Энэ хичээлээр хөдөлгөөний эрчим багатай замын төрлүүд, элбэг тохиолддог асуудлууд, инженерийн бүтэц, байнга гардаг гардаг засвар, үйлчилгээний ажиллагаануудыг дэлгэрэнгүй тайлбар

0 ₮
Engineering15.03.19

Хөдөлгөөний эрчим багатай замын засвар арчлалтын дарааллыг тогтоох

Замын засвар, арчлалтын зорилго нь 1. Замын эдэлгээг уртасгаж, элэгдлийг багасгах, 2. Зорчих гадаргууг сайжруулж тээврийн хэрэгслийн ажиллагааны зардлыг бууруулах, 3. Жилийн туршид

0 ₮
Engineering15.03.19

Ажлын гүйцэтгэлд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ болон тэдгээрийг шинэчлэн сайжруулах

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна. Үүнд: Ажлын хяналт-шинжилгээний арга, ажлын тайлангийн болон хяналт-шинжилгээ хийх дүрэм, журмыг боловсруулах, гэрээний төрлийг шинэчлэн са

0 ₮
Back to top