Хайх хэсэг

Engineering15.03.19

Уулзвар дээрх гэрлэн дохио

Уулзвар дээрх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулдаг цахилгаанаар ажилладаг тоног хэрэгслийг гэрлэн дохио гэнэ.Гэрлэн дохионууд нь замын чиглэлийн зурвас хэсгийг хариуцаж хөд

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын хөдөлгөөний тусгай зохицуулалт

Энэ хичээлээр замын хөдөлгөөний тусгай зохицуулалт хийх хэрэгслүүдийн тухай үзнэ. Эдгээр хэрэгслүүдийг замын хөдөлгөөний аюултай нөхцөл байдлын үед хэрэглэдэг ба энэ тухай өөр х

0 ₮
Engineering15.03.19

Сургууль, төмөр замын гарам болон дугуйн замын хөдөлгөөн зохицуулах

Энэ хөтөлбөрт аюулгүйн нөхцөл илүү шаардагддаг 3 хөдөлгөөн зохицуулалтын талаар тайлбарлах болно. Эдгээр нь сургуулийн ойролцоох замын хөдөлгөөн, төмөр замын гармын хөдөлгөөн, дуг

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын тэмдэглэгээ болон тусгаарлах арал

Замын тэмдэглэгээ хийх болон тусгаарлах арга нь тус тусдаа өөр зорилготой. Замын тэмдэглэгээ нь жолоочид замын зорчих хэсгээс анхаарал, хараа салгалгүйгээр шаардлагатай мэдээ, анха

0 ₮
Engineering15.03.19

Олон улсад хэрэглэгддэг замын түгээмэл тэмдгүүдийн тухай ерөнхий ойлголт

Энэ хичээлийн зорилго нь дэлхийн улс орнуудад хэрэглэгдэж байгаа АНУ,Европ, Латин Америкийн гэж хуваагддаг 3 замын тэмдгийн системийн тухай танилцуулна.Тэднийг хооронд нь харьц

0 ₮
Engineering15.03.19

Бетон хольцын лабораториийн сорил 3

Энэхүү хичээлээр ТМАН-н туршилтыг хэрхэн зөв явуулах тухай үзнэ. Үүнд: С78-Бетоны гулзайлтын бат бэхийг тодорхойлох туршилт, С123- Дүүргэгч дэх хөнгөн жинтэй дүүргэгийг тодорхойлох

0 ₮
Engineering15.03.19

Бетон хольцын лабораториийн сорил 2

Энэхүү хичээлээр ТМАН-н туршилтыг хэрхэн зөв явуулах тухай үзнэ.

0 ₮
Engineering15.03.19

Бетон хольцын лабораториийн сорил 1

Энэхүү хичээлээр ТМАН-н туршилтыг хэрхэн зөв явуулах тухай үзнэ. Үүнд:С617-Бетоны цилиндр хэлбэрийн сорьцод таглаа хийх, С39 Бетоны шахалтын бат бэхийг цилиндр сорьцоор тодорхойлох

0 ₮
Engineering15.03.19

Шинээр бэлдсэн бетон хольцын чанарыг талбайн туршилтаар тодорхойлох

Энэхүү хичээлээр TMАН-н туршилтыг хэрхэн зөв явуулах тухай үзнэ.

0 ₮
Engineering15.03.19

Гидравлик цементийг зуурмагаар бэхжүүлэх физик шинж чанарыг тодорхойлох туршилт

Энэ модуль нь стандарт ТМАН-ийн тестүүд болох С109- Гидравлик цементийн зуурмагийн бат бөхийг 2 инчийн шоо загваруудыг ашиглан шалгах тест, С185- Гидравлик цементийн зуурмагийн аг

0 ₮
Engineering15.03.19

Гидравлик цементийн зуурмагийн физик шинж чанарыг тодорхойлох туршилт

Энэ модуль нь стандарт ТМАН-ийн тестүүд болох С187-Портландын цементийн хэвийн нягт, бат бөхийн тест , С1919- Викат зүүгээр гидравлик цементийг тохируулах хугацаа, С266- Гилмор зү

0 ₮
Engineering15.03.19

Гидравлик цементийн физик шинж чанарыг тодорхойлох туршилт

Энэ хичээлээр стандарт ТМАН/ ASTM (Туршилт Материалын Америкийн нийгэмлэг) тестүүд болох C430- Гидравлик цементийн чанарыг шалгах No. 325 шүүлтүүр болон С204 - Портландын цементийг

0 ₮
Engineering15.03.19

Жижиг оврын ачааны машины операторын өдөр тутмын засвар үйлчилгээ

Жижиг оврын ачааны машины операторын өдөр тутмын засвар үйлчилгээг хэрхэн хийх талаар жолоочид харуулна. Үүнд: Пикап, зогсоолын вагон гэх мэт машинд яагаад үйлчилгээ хийх нь зайлшг

0 ₮
Engineering15.03.19

Өөрөө буулгагч машины ажиллагаа

Сурагчид тоноглол, тоормоз болон хөдөлгүүрийн хяналт, аюулгүй ажиллагааны практик, ажиллагааны үндсэн дүрэм, асаахын өмнөх шалгалт, үндсэн маневрууд, энгийн 10 шатлал бүхий хурдны

0 ₮
Engineering15.03.19

Өөрөө буулгагчийн операторын өдөр тутмын засвар үйлчилгээ

Өөрөө буулгагчийн операторын өдөр тутмын засвар үйлчилгээ нь дараах алхамтай. 1. Асаахаас өмнө гадуур нь явж шалгах. Үүнд: дугуйний хий, сул унжсан хэсэг байгаа эсэхийг шалгах, шин

0 ₮
Back to top