Хайх хэсэг

Engineering15.03.19

Төмөр бетон гүүрний тавцанг хэсгийг засварлах

Гүүрэнд гарсан хагас болон бүтэн гүн нүхийг цемент бетоноор засварлах үе шатуудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Бетон таслах болон нүхийг цэвэрлэх, арматурыг янзлах, хэлбэржүүлэх, бет

0 ₮
Engineering15.03.19

Гүүрийг цэвэрлэх, чөлөөлөх ажил

Энэ модулаар бүх төрлийн гүүр, түүний барилга байгууламжийг яагаад болон хэрхэн цэвэрлэх ёстойг тайлбарласан.

0 ₮
Engineering15.03.19

Бэхэлгээтэй шуудуу, ус зайлуулах хоолой болон худгийг цэвэрлэх

Бэхэлгээтэй шуудуу, ус зайлуулах хоолой болон худгийг цэвэрлэх гар аргын зүй зохистой үе шатуудыг тайлбарлав.7 алхамтай үе шатанд хөдөлгөөний зохицуулалт, ажилчдад ажил хуваарилах,

0 ₮
Engineering15.03.19

Бэхэлгээгүй өөрийн шуудууг механизмаар цэвэрлэх

Экскаватортай болон автогрейдртэй механик цэвэрлэгээ хийх шат дамжлагыг харуулав.

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын хөрс болон хайрган хөвөөг дахин дүүргэх

Энэ модульд хучилтгүй хөвөөг нэмэлт материал ашиглан сэргээн засварлах ажлын үе шатуудыг 9 алхамаар тайлбарласан. Шинэ материал нэмэхийн өмнө хөвөөний гадаргууг бэлдэх, нэмэлт мате

0 ₮
Engineering15.03.19

Хөрсөн болон хайрган замын хөвөөг дахин хэлбэржүүлэх

Энэ хичээлээр хөрсөн болон хайрган замыг зохистой хөндлөн хэвэгтэй аюулгүй хөвөөтэй байлгах зорилгоор замын уналт, хотойлт, материалын бөөгнөрөлт, хогийн ургамлын хэт ургалт гэх мэ

0 ₮
Engineering15.03.19

Дахин хайргажуулах

Энэхүү хичээлээр хайрган замын элэгдсэн үеийг хэрхэн сэргээн засварлах засварын үндсэн үйл ажиллагааны тухай өгүүлнэ.

0 ₮
Engineering15.03.19

Хөрсөн болон хайрган замыг тэгшлэх ба дахин хэлбэржүүлэх

Хөрсөн болон хайрган замыг тогтмол тэгшилж, дахин хэлбэржүүлж байх нь ийм замын чанарыг удаан барьж өндөр өртөгтэй засварын ажлын хэрэгцээг багасгадаг. Энэ хичээл 2 хэсэгтэй: 1.

0 ₮
Engineering15.03.19

Хучилтгүй замд нүхэн засвар хийх

Энэ нь гадаргуун дефектүүд болох нүх, ховил, зөөлрөлт болон хонхорхойг засах гар аргыг тайлбарласан. Ашиглалтын хугацааг уртасгахуйц 8 алхам үе шаттай засварын ажлыг энэ хичээлээр

0 ₮
Engineering15.03.19

Сларри сил

Энэ модульд хучилттай замыг засварлах зардал багатай үр дүнтэй аргыг тайлбарлав. Үүнд сларри сил ажлыг хийхэд шаардлагатай материал, тоног төхөөрөмж, хүн хүчний нөөцийн тухай үзнэ.

0 ₮
Engineering15.03.19

Хучилтын гадаргуун нэг болон олон давталттай засвар, арчлалт

Энэ модулаар хучилттай болон хучилтгүй замын барилгын ажил гэж Юу вэ? Ямар учраас хийдэг вэ? Хэрхэн хийх вэ? Гэсэн асуултуудын хариултыг олно.

0 ₮
Engineering15.03.19

Суурь болон суурийн доод үеийг засварлах

Суурь болон суурийн доод үеийг засварлах зөв үе шатыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын хонхор, дугуйн мөрний ховил болон долгионыг засварлах

Замын хонхор, дугуйн мөрний ховил болон долгионыг засварлах үндсэн арга нь асфальт бетоний хольцоор доод үеийг нь дүүргэж тэгшитгэн дараа нь нийт хэсгийг давхарлан дэвсэхийг хэлн

0 ₮
Engineering15.03.19

Асфальтан хучилтын хагаралыг засах

3 аас 12 мм-ийн өргөнтэй шугаман болон торонхагаралыг засах аргыг үзүүлсэн. Ажлын зөв зохистой алхамуудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан. Ийм ажлыг хамгийн сайнаар хийхэд зориулж бүтээ

0 ₮
Engineering15.03.19

Хучилтын гадаргууг арчлах, нүх засах

Нүхийг зохист ширхэглэл бүхий үйрмэг ашиглан бөглөх зөв процедурын тухай тайлбарлаж үзүүлсэн. Энэ нь удаан хугацаанд чанараа алдахгүй байдаг. Засварыг хийхдээ хэрэгцээтэй тоног төх

0 ₮
Back to top