Хайх хэсэг

Engineering15.03.19

Асфальт бетон хучилтын нүх засах

Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд занал учруулж байдаг учир гарсан нүхийг тэр даруйд нь засах шаардлагатай. Тэдгээр нь тээврийн хэрэгслийг эвдэж улмаар илүү ноцтой замын эвдрэл гарахад х

0 ₮
Engineering15.03.19

Замын засварын үед хийгдэх хөдөлгөөний зохицуулалт

Энэ нь замын засварын ажилчдид болон тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хамгаалах тухай хичээл юм. Хөдөлгөөн зохицуулах төхөөрөмжүүдийг сонгох, байрлуулах, засаж ашиглах, хурааж х

0 ₮
Engineering15.03.18

Нийтлэг тохиолддог замын эвдрэл, тэдгээрийн шалтгаанууд

Энд хучилтын гадаргуу, замын суурь , суурь хөрс, шороон болон хайрган зам, ус сувгийн байгууламж, гүүр , замын хажуугийн талбай зэрэгт нийтлэг тохиолддог замын эвдрэлүүдийн тухай

0 ₮
Back to top