Сертификатын төрөл

Та MOOC - с хичээл сонгон судалснаар 3 төрлийн сертификат авах боломжтой.

Төрөл 2

Төрөл 1

Төрөл 3

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ХИЧЭЭЛҮҮД


Математик

Математикийн хичээл

0 ₮

Монгол хэл

Монгол хэлний хичээл

0 ₮

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1

Мэдээллийн технологийн тухай, мэдээллийн аюулгүй байдал нууцлал, систем хөгжүүлэх технологи гэх мэтийг судлана

0 ₮

Автомашины засварчин

Автомашины засварчин. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудын хэрэгцээнд зориулсан мэргэжлийн мультимедиа хичээл

0 ₮

Суралцагчдын сэтгэгдэл

Back to top