Mongolian Open Online Course

MOOC нь Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Е-Нээлттэй Институтээс хөгжүүлж буй Нийтийн, Нээлттэй насан туршийн боловсрол дахь сургалтын систем бөгөөд дэлхий дахины Massive Online Open Course - ийн нэг юм. Зайн сургалтын маш эрчээ авч буй нэг төрөл бөгөөд хэн ч багш байх боломжтой, суралцагчид хичээлийн хязгааргүй их сангаас өөрийн сонирхсон хичээлийг сонгон суралцах боломжийг олгодог систем юм.

Сертификат авах

Сонгосон хичээлээ үзэж дууссанаар та албан ёсны сертификат авах боломжтй

Чанартай хичээлүүд

MOOC - н ажилчдын хянан шалгасан чанартай хичээлүүдээс сснгон судлана

+500 Аудио хичээл

Чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн хичээлүүд

+1.200 Видео хичээл

Хянан шалгагдсан, чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн видео хичээлүүд

Суралцагч
Сертификат авах боломжтой
Хаанаас ч хандах боломжтой
Олон төрлийн хичээл
Багш нар
Хэн ч багш болох боломжтой
Туршлагатай байх албагүй
Өөрийн мэддэг зүйлээрээ мөнгө олох
ШУТИС-ийн төгсөгч
Хичээлүүдийг хөнгөлөлттэй үнээр
Back to top