Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 2

0 ₮

Математик

Математикийн хичээл

0 ₮

Компьютерийн хэрэглээ I

Компьютерийн зохистой зөв хэрэглээ, хэрэглээний програм хангамжтай ажиллаж сурах бүтээмжийг дээшлүүлэх , интернэтийн хайлт ашиглаж сурах

0 ₮
Back to top