Физик16.01.04

ФИЗИК 2

ФИЗИК 2

94313 ₮

Эрдэс материалын vйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологи

Эрдэс материалын үйлдвэрлэлийн хаягдалгүй технологийн мэдлэг олгох зорилготой

94313 ₮

Полимерийн технологи

Полимерын аж үйлдвэрийн үндсийн судлах

94313 ₮

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн

Хатуу түлшний боловсруулалтын бүтээгдэхүүн хичээлээр хатуу түлшийг боловсруулах үйлдвэрийн дэвшилтэт болон орчин үеийн технологиудтай танилцуулна.

94313 ₮

F.CT718 Органик болон нефть химийн синтез

Энэ хичээлээр нефть ба байгалийн хийн гүнзгий боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан нефть химийн синтезийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх технологийн процессуудтай танилцах зорилготой.

94313 ₮

Нефтийн гүн боловсруулалтын технологи

Бакалаврын шатанд үзсэн нефть ба хийн боловсруулалтын анхан шатны технологийн ?ргэлжлэл давтан боловсруулалтын технологийг гүнзгийрүүлэн судлах зорилготой.

94313 ₮

Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг зөөх, тээвэрлэх, шилжүүлэх, овоолох, хураах техник технологи, зохион байгуулалт, эдийн засаг аюулгүй ажиллагааны үндсийг судална.

94313 ₮

Тогтвортой хөгжил II

Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тогтвортой хөгжилд хүрэх Монголын арга замыг тодорхойлох

94313 ₮

Уулын машины эргономик

Операторийн сэтгэл зүй, шийдвэр гаргалт, ажлын өртөг, судалгаа хийх арга аргачлал

94313 ₮

Уурхайн тээврийн машины сонголт, тооцоо

Ил уурхайн тээвэрлэлтийн процесст тасралтгүй ажиллагаатай тээврийн хэрэгслийг сонгох, ашиглалтын үзүүлэлтүүдийг оновчлох тооцооны аргыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин, комплекс

ул уурхайн үйлдвэрийн тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг судална

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Уул уурхайн үйлдвэрийн уул тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг судална

94313 ₮

Уурхайн цахилгаан тоноглолын төсөл тооцоо

Уулын үйлдвэрийн цахилгаан хангамж, тоноглолын төсөл боловсруулах зохиох онолын мэдлэг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Дизель цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж

Уурхайд хэрэглэгдэх дизель цахилгаан станцийн ашиглалтын горимын онцлог, хэрэглэх нөхцөл, түүний зохион байгуулалт, ашиглалт, засварын тухай судлах

94313 ₮

Цахилгаан техникийн oнол I

Тогтмол гүйдлийн шугаман цахилгаан хэлхээ, нэг фазын синусоид гүйдлийн цахилгаан хэлхээ, гурван фазын цахилгаан хэлхээний онолуудыг судалахад оршино.

94313 ₮
Back to top