Тандан судлал ба газарзүйн мэдээллийн систем

Агаарын болон сансрын зургийн, боловсруулах, тайлах үндсэн аргачилилтай танилцаж, тоон дүрс мэдээлэлтэй ажиллаж сургана

94313 ₮

Геологийн зураглалын орчин үеийн аргууд

Геологийн зураг зохиох, структурын хэмжилтүүдээр тайлалт хийх онол, практикийн мэдлэг эзэмшүүлэх

94313 ₮

Петрографийн семинар

Чулууг зөв нэрлэх петрографийн судалгааны аргыг гүнзгийрүүлж эзэмшиж өөрөө судалгаа хийдэг болох

94313 ₮

Plate tectonics and magmatism

Knowledge to interpret magmatic processes in different tectonic environment

94313 ₮

Геодинамик

Геодинамик

94313 ₮

Шороон ордын өрөмдлөгийн технологийн онцлог

Шороон ордын хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологийн онцлогуудыг судлаж танилцах

94313 ₮

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологи

Өрөмдлөгийн орчин үеийн арга, техник, технологийг судлах Оюутанд олгох

94313 ₮

Өрөмдлөгийн процесс

Загварчлалын тухай үндсэн ойлголт болон өрөмдлөгийн процесст математик загвар боловсруулах арга, аргачлалыг судлах

94313 ₮

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголт

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлт

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн сонголт, тооцоо

Уурхайн ус татах, агааржуулах, хийн болон өргөх төхөөрөмжүүдийн сонголт, хийх арга аргачлалуудыг судлах

94313 ₮

Усны өрөмдлөгийн багаж техник

Усны өрөмдлөгийн арга, технологийн үндсийн талаар мэдлэг эзэмшинэ

94313 ₮

Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг тээвэрлэн шилжүүлэх хураах, овоолох ажлын техник технологи, зохион байгуулалт, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг судлана

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин комплекс

Ил уурхайн тээврийн хэрэгсэл болох автотээвэр, төмөр зам, конвейер, дүүжинт канат зам, шингэн болон хийн тээвэр зэргийн талаарх мэдлэг олно

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Төрөл бүрийн ачаа зөөж шилжүүлэх зорилготой ил уурхайн тээврийн хэрэгслийн бүтэц, ажиллах зарчим, сонголтын тооцоо хийх аргачлалд сургана

94313 ₮
Back to top