Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг зөөх, тээвэрлэх, шилжүүлэх, овоолох, хураах техник технологи, зохион байгуулалт, эдийн засаг аюулгүй ажиллагааны үндсийг судална.

94313 ₮

Уурхайн тээврийн машины сонголт, тооцоо

Ил уурхайн тээвэрлэлтийн процесст тасралтгүй ажиллагаатай тээврийн хэрэгслийг сонгох, ашиглалтын үзүүлэлтүүдийг оновчлох тооцооны аргыг эзэмшүүлнэ.

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин, комплекс

ул уурхайн үйлдвэрийн тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг судална

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Уул уурхайн үйлдвэрийн уул тээврийн машин, тоног төхөөрөмжийн зориулалт, хэрэглэгдэх муж, ангилал, хийц бүтэц,ажиллах зарчим, эд ангиуд, онолын тооцооны үндэс,хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвийг судална

94313 ₮

Дизель цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж

Уурхайд хэрэглэгдэх дизель цахилгаан станцийн ашиглалтын горимын онцлог, хэрэглэх нөхцөл, түүний зохион байгуулалт, ашиглалт, засварын тухай судлах

94313 ₮

Цахилгаан техникийн oнол I

Тогтмол гүйдлийн шугаман цахилгаан хэлхээ, нэг фазын синусоид гүйдлийн цахилгаан хэлхээ, гурван фазын цахилгаан хэлхээний онолуудыг судалахад оршино.

94313 ₮

Уурхайн тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ

Машины чанарын түвшинг үнэлэх аргачлалыг судалж тогтоох онолын болон практикийн мэдлэг олгоход оршино.

94313 ₮

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголт

Тээврийн логистик системийн тухай үндсэн ойлголтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлт

Уурхайн машины метал хийцийн зохион бүтээлтийн талаар судлана

94313 ₮

Уурхайн суурин тоног төхөөрөмжийн сонголт, тооцоо

Уурхайн ус татах, агааржуулах, хийн болон өргөх төхөөрөмжүүдийн сонголт, хийх арга аргачлалуудыг судлах

94313 ₮

Ил уурхайн процесс II

Чулуулгийг тээвэрлэн шилжүүлэх хураах, овоолох ажлын техник технологи, зохион байгуулалт, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг судлана

94313 ₮

Ил уурхайн тээврийн машин комплекс

Ил уурхайн тээврийн хэрэгсэл болох автотээвэр, төмөр зам, конвейер, дүүжинт канат зам, шингэн болон хийн тээвэр зэргийн талаарх мэдлэг олно

94313 ₮

Уурхайн тээврийн төхөөрөмж

Төрөл бүрийн ачаа зөөж шилжүүлэх зорилготой ил уурхайн тээврийн хэрэгслийн бүтэц, ажиллах зарчим, сонголтын тооцоо хийх аргачлалд сургана

94313 ₮

Өргөх тээвэрлэх машин

Өргөх тээвэрлэх машин төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны талаар онолын болон практикийн зохих мэдлэгийг эзэмшинэ

94313 ₮
Back to top