Цахилгаан станцын агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах

Цахилгаан станц, агрегатуудын эрчим хүчний зарцуулалтын тодорхойломжыг байгуулах, агрегатуудын хооронд ачааллыг оновчтой хуваарилах аргачлалыг эзэмшинэ.

94313 ₮

ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДЭД СТАНЦЫН ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭГ БУУРУУЛАХ

Цахилгаан станц ба дэд станцын ажлын горим, технологийн процесстой нарийвчлан танилцаж, дотоод хэрэгцээний ЭХ-ийг тооцож тогтоох аргачлалтай танилцах. Станцын дотоод хэрэгцээний тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн ангилал, ЦЭХ-ний хэрэглээний дүнд судалгаа хийх. Дэд станцын дотоод хэрэгцээг тооцох. Цахилгаан систем, Дулааны станцын аккумляторын батарейн аж ахуйн үйл ажиллагааг мэдэх. Цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн ажлын горимтой танилцах.

94313 ₮

Цахилгаан эрчим хүчний чанарын шинжилгээ

Энэхүү хичээлийг судалснаар Цахилгаан хангамжийн систем, үйлдвэр аж ахуйн газар, компани, хэрэглэгчдийг найдвартай чанартай эрчим хүчээр хангах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чанарыг судлах арга, аргачилалтай танилцана.

94313 ₮

Эрчим хүчний системийн тооцооны математик программчилалын аргууд

Эрчим хүчний системийн горимын ба хөгжлийн оновчлолын орчин үеийн математик программчлалын аргууд болох шугаман программчлал, шугаман биш программчлал бүхэн тоон программчлал, санамсаргүй хайлтын арга ба динамик программчлалын аргуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.

94313 ₮

Цахилгаан системийн тооцооны алгоритм, программчлал

Цахилгаан системийн тооцоонд ашиглаж байгаа программ хангамжуудын талаар нэгдсэн ойлголттой болж, цахилгаан системийн нийлмэл тооцооны аргачлал, алгоритм, программ боловсруулах талаар судлана.

94313 ₮

Цахилгаан шинжилтийн процессын чанарын шинжилгээний аргууд

Цахилгаан системийн статик тогтворжилтыг судлах А.М.Ляпуновын 1-р арга буюу чанарын шинжилгээний аргуудыг эзэмшүүлэхэд оршино.

94313 ₮

Цахилгаан системийн тооцооны орчин үеийн арга

Цахилгаан системийн горимын оновчлол, тогтсон горимын тооцоог гүйцэтгэх орчмн үеийн аргуудын талаах танилцах болно.

94313 ₮

Эмнэлгийн техникийн судалгааны арга зүй

Эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмжийн талаар судалгаа шинжилгээний ажил хийх дэс дараалал, үр дүнг боловсруулан үр дүнгийн зохих мэдлэг чадвартай болно.

94313 ₮

Дүрс танин мэдэхүйн үндэс

Дүрс танин мэдэх чиглэлээр шинжлэх ухааны гүн бат мэдлэг олноно.

94313 ₮

Электроникийн дизайн

Элекроникийн дизайны онол, алгоритм өгөгдлийн бүтцийн тухай, техник хангамжийг илэрхийлэх хэл (VHDL, System C), загварчлалын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Динамик процессын загварчлал

Системийн загварчлалын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Эмчилгээний тоног төхөөрөмж

Эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчим, схем унших мэдлэгтэй болно.

94313 ₮

Электрон төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл

Электрон багаж хэрэгслийг тэжээх үүсгүүрийг хийх онол, арга, зарчимтай дэлгэрэнгүй танилцаж, схемийн сонголтын зөв зохистой сонгож, тооцоолох мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Ассемблер

Компьютерийн бүтэц, дотоод байгуулалттай танилцах, Ассемблер хэлний бүтэц, коммандуудыг сурч, эзэмших, Ассемблер хэл дээр програм бичих чадвартай болно.

94313 ₮

Өгөгдлийн бүтэц

Өгөгдлийн бүтэцтэй танилцах, C++ хэл дээр програмцлах мэдлэг олгоно.

94313 ₮
Back to top