Химийн үйлдвэрийн экологи, аюулгүй байдал

Химийн үйлдвэрлэл хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, химийн болоод бусад үйлдвэрийн экологийн үндэс болон хатуу, шингэн, хийн хаягдлын шинж чанарын тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮
Back to top