Үнэт ховор элементийн анализ

Ховор болон үнэт элементүүдийн анализын талаар онолын болон практик мэдлэг олгох

94313 ₮

Будгийн химийн технологи

Органик будгийн бодисын бүтэц, шинж чанар, төрөл ангилал, зориулалтын талаар онолын мэдлэг олгоно

94313 ₮

Органик хими-II

Органик нэгдлийн бүтэц байгуулалт, гомолог эгнээ, нэршил, шинж чанар, гарган авах арга, хэрэглээний тухай мэдлэг эзэмшинэ.

94313 ₮

Органик хими-I

Органик химийн үндсэн ойлголтуудтай танилцаж, органик нэгдлүүдийн бүтэц, шинж чанар, гарган авах аргууд болон органик бодисын хэрэглээний тухай мэдлэг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Технологийн менежмент

Үйлдвэрлэлийн технологи системийг удирдах, үйлдвэрлэлийн талаар бие даан шийдвэр гаргах, технологийн тооцоог боловсруулж хэрэгжүүлэх чадвартай болно.

94313 ₮

Стратегийн менежментийн үндсэн ойлголтууд

Стратегийн удирдлагын үндсэн ойлголтуудыг эзэмшүүлэх, удирдлагын практикт ашиглах чадвар дадал олгох зорилготой.

94313 ₮

Үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи

Ширээлтийн болон гагнуурын дэвшилтэт технологийн хэрэглэгээ, Хувьсах болон тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээний тухай мэдлэг олгоно.

94313 ₮

Үйлдвэрлэлийн системийн шинжилгээ

Үйлдвэрлэлийн системийн үндсэн ойлголтуудтай танилцуулах.

94313 ₮

Мах, сүүний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Мах, сүүний үйлдвэрийн технологийн онцлог, тоног төхөөрөмжийн хийц, бүтэц, ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмжинд явагдах боловсруулалтын процессын мөн чанар, бүтээмж хүчин чадлын тооцооны үндэс, ашиглах нөхцөл зэрэг асуудлыг үзэж судална.б?тээмж х?чин чадлын тооцооны ?ндэс, ашиглах н?хц?л зэрэг асуудлыг ?зэж судална.

94313 ₮

Олон улсын тээврийн стандарт эрхзүй II

Оюутнуудад бүх төрлийн олон улсын тээвэрлэлтийн стандарт, эрх зүйн зохицуулалтын талаар онолын мэдлэг олгох, ажлын чадвар дадлагатай болгох

94313 ₮

Олон улсын тээвэр логистик

Олон улсын тээвэр, логистик, тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах стандарт эрхзүй, сүлжээ, ачаа бэлтгэх, илгээх, төлбөр тооцоо хийх мэдлэгийг олгоно

94313 ₮

Тээврийн загварчлал

Тээврийн системийн үйл ажиллагааг оновчлох, удирдлага зохион байгуулалтын асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалж тодорхой мэдлэгтэй болно

94313 ₮

Материал судлал, технологи

Металын бүтцийн онцлогуудыг судлан, метал физик механик шинж чанарын судалгаа хийх арга, технологуудыг судлана

94313 ₮

Машины эд ангийг сэргээн завсарлах технологи

Эд ангийн элэгдлийн шалтгаан, элэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд, элэгдлийг оношлох аргуудыг судалсны үндсэн дээр эд ангийг сэргээн засварлах техник технологийг судална

94313 ₮

Барилгын машин

Барилгын машин төхөөрөмжүүдийн хийц, ажиллагааны талаар онолын болон практикийн зохих мэдлэгийг эзэмшинэ

94313 ₮
Back to top