Наношинжлэх ухааны үндэс

Наношинжлэх ухаан, нанотехнологи, наноматериалын онолын ба туршлагын судалгааны үндсэн аргууд, тэдгээрийн практик хэрэглээг оюутанд таниулах зорилготой.

94313 ₮

Органик бус бодисын технологийн физик химийн vндэс

Органик бус бодисын технологийн процессын физик-химийн үндэс, олон компонентот системийн физик-химийн анализын талаар шаардлагатай онолын мэдлэг, дадлага, чадварыг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Молекулын спектроскопи

Молекулын спектроскопийн онолын үндэс болон багажит шинжилгээний үндэс, үйлчлэх хуулиуд зэргийн талаар онолын болон практик мэдлэг чадвар эзэмшүүлнэ

94313 ₮

Органик бодис, материалын дэвшилтэт технологи

Органик материал,болон органик бодисын үйлдвэрлэл хандлага, органик синтезийн орчин үеийн дэвшилтэт технологийн үндэстэй танилцуулна

94313 ₮

Органик бус материалын технологийн дэвшил

Органик бус материалын орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлага, технологийн дэвшилтэй танилцуулах

94313 ₮

Нефть ба хийн хими

Нефть ба байгалийн хий боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн түүхий эд болох байгалийн хий, нефтийн гарал үүсэл, тэдгээрийн найрлага дахь нүүрсустөрөгчдийн үүсэх механизм, фракцийн найрлага, тэдгээрийн физик ба химийн шинж чанарын тухай мэдлэг эзэмшүүлэх.

94313 ₮

Хүнснээс шалтгаалах эмгэг судлал

To study food products, proportional nutritional elements in food, process of diseases in the body from inappropriate diet, theory and methods on food epidemiology and disease factors.

94313 ₮

Хөргөлтийн тоног төхөөрөмж

Хүнсний үйлдэрлэлийн хөргүүрийн тоног төхөөрөмж, байгууламжийн хийц, ажиллах зарчим, төрөл ангилал, онолын болон төслийн тооцоо, ашиглах зарчмыг үзэж судална

94313 ₮

Орчны үнэлгээний арга зүй

"Орчны үнэлгээний арга зүй" хичээл нь шинжлэх ухааны мэдээлэл, мэдлэгийг шийдвэр гаргахад ашиглах зорилготой

94313 ₮

Техникийн керамик материалын орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлага

Тухайн салбарт гарч буй шинжлэх ухаан технологийн ололтыг практикт хэрэгжүүлэх чадвар олгоно.

94313 ₮

Нефтийн бүтээгдэхүүн анализ

Нефтийн бүтээгдэхүүний чанарын анализын аргуудаар тодорхойлж сурах чадвар эзэмших

94313 ₮

Chemical process modeling

Химийн технологийн судалгааны ажилд оновчтой загварыг сонгох, туршилтыг төлөвлөн явуулах гол аргуудыг хэрэглэж, судалгааны ажлын үр дүнг боловсруулах чадвартай болно

94313 ₮

Бодисын бүтэц

Бодисын атом молекул бүтэц болон түүний төлөвийг тооцоолох квант механикийн аргатай танилцуулна

94313 ₮

Химийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

Химийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

94313 ₮

Органик бус бодисын технологи I

Эрдэс давсны үйлдвэрийн технологийн талаар онолын болон практикийн мэдлэгийг эзэмшүүлнэ

94313 ₮
Back to top